Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Privacy & Cookie Beleid

Om u beter van dienst te kunnen zijn, moeten wij u om een aantal persoonlijke gegevens vragen, zodat wij onze relaties zo goed mogelijk kunnen ordenen en u de service kunnen bieden die u van ons verwacht.


Gegevens die moeten worden ingevuld (verplicht)

    • Uw naam, voornaam, adresgegevens: alleen met deze gegevens kunnen wij u uw bestelling toesturen.
    • Uw e-mailadres: op uw e-mailadres ontvangt u de bevestiging van uw bestelling en, als u daar prijs op stelt, krijgt u de nieuwsbrief met informatie, nieuwe producten en online aanbiedingen.


Gegevens die mogen worden ingevuld (facultatief), zonder gevolgen voor de bestelling

    • Uw telefoonnummer: met uw telefoonnummer kunnen wij u bellen om u te informeren over exclusieve aanbiedingen of u in te lichten over een eventuele vertraging van de levering.
    • De producten die u graag gebruikt: Parfuma kan u zo diensten en aanbiedingen aanbieden die steeds meer op uw wensen zijn toegespitst.


Bescherming persoonsgegevens

De maatschappij Parfuma verbindt zich er toe het vertrouwen dat u getuigt te respecteren en past nauwkeurig de wet van 11 december 1998 toe betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft het inzage-, verbeter- of annulatierecht van de gegevens die u aanbelangen. U kan ons verwittigen per email op info@parfuma.com, of per brief naar Klantendienst Parfuma – Eiermarkt 31 – 2000 Antwerpen (België) met vermelding van uw naam, voornaam, volledig adres en eventueel uw klantnummer.

Via ons kunt u ook reclame krijgen van andere bedrijven of geïnformeerd worden over onze aanbiedingen per telefoon of per post. Indien u die informatie niet wenst, volstaat het ons te verwittigen per email op info@parfuma.com, of te schrijven naar de Klantendienst Parfuma – Eiermarkt 31- 2000 Antwerpen (België)

Parfuma garandeert de klanten dat bij misbruik van zijn persoonsgegevens die zijn veroorzaakt door de tekortkomingen in de veiligheidsvoorzieningen, Parfuma daarvoor de aansprakelijkheid opneemt en de eventueel bewezen schade vergoedt.


Cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde producten van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails te kunnen verbeteren. In beperkte mate worden via onze site zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De cookies worden dus slechts door onze site gebruikt om de persoonlijke service voor u te verbeteren.


Commerciële communicatie via e-mail

Met dit soort communicatie maken wij onze identiteit duidelijk en de aard van de boodschap is daarop afgestemd. Wij bieden u de mogelijkheid af te zien van toekomstige e-mails door een eenvoudige klik op een link die speciaal met dit doel onderaan de pagina van iedere e-mail is ingevoegd. Parfuma zet zich ervoor in de adressen van de Robinson-lijst van de verzendlijst te schrappen.

Wat betreft de klantenwerving per e-mail richting potentiële klanten die voordien geen relatie hadden met de onderneming Parfuma, kunnen wij u verzekeren dat de databases met e-mailadressen eerlijk en wetmatig worden verzameld, dat wil zeggen met een voorafgaande mededeling over de mogelijkheid van een eventuele overdracht aan derden en het recht hiervan af te zien met een simpele muisklik.